Trailer phim Mao Sơn Đại SưPhim Master Of Maoshan

Mao Sơn Đại Sư - Master Of Maoshan (2021) xoay quanh câu chuyện về một nhóm nhẫn giả chuyên dùng độc trùng của nhện để khống chế người dân Giang Châu, cấu kết với giặc Oa. Lúc này bốn đệ tử Mao Sơn là Vân Lăng, Vân Viêm, Vân Tung, Vân Huyền xin được xuống núi để cứu bánh... [Xem thêm]

Trailer

Bình luận về phim

1,481
lượt xem